HACCP - Problemen / oplossingen | Geschiedenis | De Wet | Ontwikkelingen | Problemen | Do's & Don'ts |


Hier vindt u een overzicht van enkele veel voorkomende problemen en oplossingen bij de invoering van een operationeel HACCP-systeem:

Probleem 1:
Wij hebben als organisatie een volledig uitgewerkt HACCP-systeem op papier staan maar het personeel ziet op tegen de nieuwe werkwijzen.

Bedenk bij de opzet en ontwikkeling van een HACCP-systeem altijd een ding:
Het personeel moet straks met het systeem gaan werken en dient dus centraal te staan bij de ontwikkeling en implementatie!

Houdt hierom altijd rekening met de volgende punten tijdens de implementatie van een HACCP-systeem:

- Maak het personeel duidelijk wat er gebeurt. Vertel het personeel voorafgaand aan de ontwikkeling van het HACCP-systeem wat de bedoeling is van het systeem, waarom het systeem wordt ingevoerd, op welke manier dit gebeurt en wat het personeel er zelf van merkt.
- Maak duidelijk wat de voordelen zijn van de invoering van het HACCP-systeem
- Ontwikkel het systeem in samenwerking met het personeel. Hierdoor krijgt het personeel inspraak in de komende veranderingen en worden de veranderingen geaccepteerd.
- Stel werkinstructies op in duidelijke en begrijpelijke taal.
- Geef het personeel training om de veranderingen duidelijk te maken en vragen te kunnen stellen. Met andere woorden, geef ze de juiste bagage om te kunnen werken.
- Zorg voor een aanspreekpunt voor het personeel tijdens de ontwikkeling van het HACCP-systeem.
- Geef duidelijk aan wat de nieuwe taken voor wie worden in het operationele HACCP-systeem.
- Wijs er keer op keer op dat uw medewerkers de belangrijkste schakel zijn in het HACCP-systeem. Geef hierbij altijd zelf het goede voorbeeld.
- Maak van de invoering van een operationeel HACCP-systeem een gezamenlijke uitdaging welke als team behaald moet worden.