Diensten - Het HACCP-traject | HACCP-traject | Begeleiding | Interne audits | Workshops |

Speciaal voor de volledige invoering en implementatie van HACCP in de zorgsector heeft BA&O consultants een HACCP-traject ontwikkeld. In het traject wordt zowel de ontwikkeling als de implementatie gecombineerd. Het traject begint met een informatiebijeenkomst voor het personeel, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren. Daarna volgt een nulmeting waarin de basisvoorwaarden gecontroleerd worden. Vervolgens wordt het HACCP-systeem in drie fasen ontwikkelt. In de eerste fase worden de deelprocessen bestellen, ontvangst goederen en opslag behandeld. De tweede fase behandelt het voorbereiden en bereiden van producten en het portioneren van maaltijden. De derde fase is voor de deelprocessen transport, distributie en serveren, afwassen en reiniging en desinfectie.

Na elke fase wordt het personeel getraind in de nieuwe werkwijzen. Door de gefaseerde invoering verloopt de invoering soepel. Het personeel weet altijd wat er van hen verwacht wordt en op welke manier zij haar taken kan en moet verrichten. Stap voor stap wordt het systeem ontwikkeld en ingevoerd op een manier waarbij duidelijkheid voor iedereen ontstaat.

Het resultaat van het HACCP-traject is een op maat gemaakt HACCP-systeem voor de instelling. Daarnaast is het personeel getraind en volledig op de hoogte van de achtergrond van het HACCP-systeem, de werkwijzen volgens HACCP en de manier waarop het HACCP-systeem moet worden onderhouden. Een geÔmplementeerd HACCP-systeem dat ondersteund wordt door enthousiaste personeelsleden.

Schematisch ziet het HACCP-traject er als volgt uit:


Voor vragen of opmerkingen omtrent het HACCP-traject neemt u hier contact op met BA&O consultants voor meer informatie.