Diensten - Begeleiding bij invoering | HACCP-traject | Begeleiding | Interne audits | Workshops |

Indien de instelling zelf het HACCP-systeem ontwikkelt biedt BA&O consultants een terugkoppelingsmogelijkheid aan. Een keer per maand of per twee weken vindt er tijdens een terugkoppelingssessie de bespreking plaats van het ontwikkelde handboekdeel. Feedback wordt geleverd door de adviseur van BA&O consultants. Tevens biedt de terugkoppelingssessie de mogelijkheid om vragen te stellen en samen oplossingen te vinden voor eventuele problemen.

Het handboek wordt door de instelling ontwikkeld maar de instelling heeft wel de zekerheid dat het ontwikkelde handboek voldoet aan alle HACCP-eisen. Klik hier voor een informatieaanvraag.