Diensten - Interne audits | HACCP-traject | Begeleiding | Interne audits | Workshops |

Ter controle van het HACCP-systeem en de werking ervan, biedt BA&O consultants de mogelijkheid HACCP-systeem twee keer per jaar te laten controleren. Door middel van twee interne audit wordt twee keer per jaar het systeem samen met het HACCP-team doorlopen en gecontroleerd op haar werking.

Gedurende een dag worden de werkprocessen bekeken en geŽvalueerd. Nieuwe ontwikkelingen kunnen hierdoor verwerkt worden in het HACCP-handboek. eventuele verbeteringen komen snel aan het licht. Een duidelijke rapportage naar aanleiding van de interne audit geeft een helder overzicht over de goede punten en de eventueel nog te verbeteren punten in het HACCP-systeem.

De instelling heeft zo zekerheid dat na de invoering het HACCP-systeem blijft kloppen en goed functioneert. Daarnaast worden door de controle eventuele veranderingen snel duidelijk en worden deze opgenomen in het HACCP-systeem.

Voor vragen of opmerkingen omtrent de interne audits neemt u hier contact op met BA&O consultants voor meer informatie.