Training - Waarom? | Algemeen | Waarom | Soorten | Aandachtsgebieden |
Opleidingen zorgen ervoor dat het personeel de juiste bagage met zich meedraagt om haar taken soepel, effectief en efficient uit te voeren. De opleidingsbedragen worden vaak snel terugverdient doordat problemen worden voorkomen in de nieuwe situatie of doordat fouten niet meer gemaakt worden. Daarnaast geeft de organisatie een duidelijk signaal af naar haar werknemers dat de werknemers een belangrijk en waardevol onderdeel vormen van de organisatie. De werknemers worden hierdoor extra gemotiveerd om het werk goed uit te voeren en voelen waardering voor hun taken.

Enkele belangrijke redenen voor het trainen van personeel kunnen zijn:
- Personeel de juiste bagage geven voor het uitvoeren van haar taken.
- Onduidelijkheden voorkomen en helderheid verschaffen.
- De waarde van medewerkers duidelijk maken en deze waarde actief ondersteunen en onderhouden dmv scholing.
- Personeel de gelegenheid geven om haar vragen te stellen.
- Begrip kweken voor elkaars werk en takenpakket.
- CreŽren van betrokkenheid bij bepaalde activiteiten.
- Aanwezige problemen actief oplossen.
- Bewustwording van problemen of bepaalde zaken.
- Als creatief proces en onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden ter bevordering van vernieuwing en het opdoen van nieuwe ideeŽn.