Training - Soorten | Algemeen | Waarom | Soorten | Aandachtsgebieden |

Trainingen en workshops worden aangeboden in diverse vormen. Het verschil tussen de twee termen is dat in het algemeen een training een ietwat passievere manier van opleiden is. Bij een workshop wordt vaak van de deelnemers een actieve houding verwacht waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan met de te behandelen onderwerpen. Bij een training is de deelname vaak passiever.

Trainingen kunnen dan ook het best toegepast worden in een situatie waarin er voor de deelnemers totaal nieuwe onderwerpen worden behandeld. Workshops worden vaak toegepast indien de onderwerpen al bekend zijn bij de deelnemers. Deze onderwerpen worden vervolgens actief herhaald of verder uitgewerkt. Uiteraard zijn er diverse combinatiemogelijkheden waarin binnen een opleidingstraject de verschillende trainingsvormen op elkaar worden afgestemd en toegepast om zo een optimaal opleidingsresultaat te verkrijgen.

Een andere vorm van informatieoverdracht is de informatie-bijeenkomst. De naam zegt het al, er wordt alleen informatie verstrekt naar de medewerkers. Het doel hierbij is het personeel te informeren zodat onduidelijkheden worden weggenomen. Er staan geen leerdoelen centraal en het resultaat is gericht op het bereiken van duidelijkheid.

Daarnaast is er nog een verschil in de plaats waar de opleiding wordt verzorgd. Wordt de opleiding in de organisatie zelf gehouden of op een trainingslocatie? Zowel trainingen als workshops kunnen op beide manieren verzorgd worden. Een opleiding in de eigen organisatie kan vaak afgestemd worden op de situatie in de organisatie. Hierdoor kan maatwerk ontstaan zodat de opleiding zeer goed aansluit bij de organisatie.

Opleidingen op een trainingslocatie hebben vaak een vast patroon en invulling. Opleidingen op een trainingslocatie hebben het voordeel dat er vaak mensen van diverse organisaties bij elkaar zijn waardoor er geleerd kan worden van de aanpak in andere organisaties. Indien het opleidingdoel te maken heeft met een creatief proces of het leren kennen van elkaar is het vaak raadzaam om de omgeving van de eigen organisatie te verlaten.