Training - Aandachtsgebieden | Algemeen | Waarom | Soorten | Aandachtsgebieden |

Voordat een opleidingstraject wordt gestart, zijn de volgende punten belangrijk om vast te stellen:
- Wat is het doel van de opleiding?
- Wat dient het resultaat te zijn van de opleiding/training?
- Wie zijn de deelnemers aan de opleiding?
- Door middel van welke trainingsmethode wordt het optimale resultaat verkregen?
- Door wie wordt de opleiding verzorgd?

De laatste vraag is een vraag die snel wordt overgeslagen terwijl deze wel van belang is voor het uiteindelijke resultaat van de opleiding. De opleiding kan door mensen uit de eigen organisatie of door externe deskundigen worden verzorgd. Indien er voldoende kennis en kunde aanwezig in de eigen organisatie kan de opleiding uitstekend verzorgd worden door interne mensen. Denk hierbij aan de diverse on-the-job opleidingen en diverse trainingen die verzorgd worden door leidinggevenden. Wel moet vast staan dat er voldoende draagvlak en respect is voor de interne trainer.

Indien er voor een externe deskundige wordt gekozen, is het van belang dat deze deskundige en de manier van opleiden past bij de eigen organisatiecultuur en werkwijzen. Indien dit niet het geval is, zal het opleidingsresultaat nooit optimaal zijn. Daarnaast is het van belang dat het soort opleiding wordt afgestemd op de te bereiken opleidingsresultaten.

BA&O consultanst verzorgt diverse opleidingen op het gebied van HACCP, kwaliteitszorg, procesbeheersing en clientgericht denken. Meer informatie over de opleidingsmogelijheden vindt u onder de knop diensten.