Training & Workshops | Algemeen | Waarom | Soorten | Aandachtsgebieden |


Het belangrijkste onderdeel van elk borgingssysteem zijn de medewerkers die werken volgens de richtlijnen. Goed getraind en opgeleid personeel is de basisvoorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Zonder hen is het niet mogelijk de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.

Doordat uw medewerkers het belangrijkste onderdeel zijn van uw organisatie is het van groot belang om bij de invoering van een kwaliteitssysteem deze medewerkers de informatie en de kennis te geven die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Door middel van trainingen en opleidingen wordt deze kennis overgebracht op uw medewerkers.