HACCP - 10 Do's & Don'ts | Geschiedenis | De Wet | Ontwikkelingen | Problemen | Do's & Don'ts |

Hieronder vindt u de tien do's en don'ts van HACCP.

De tien do's:
1 Zorg dat het management achter de invoering staat. Hierdoor wordt het tevens mogelijk het HACCP-systeem te integreren in het kwaliteitssysteem van de organisatie.
2 Betrek alle afdelingen bij invoering en opzet van het HACCP-systeem en geef aan dat het de verantwoordelijkheid van iedereen is.
3 Zorg dat het personeel op tijd weten wat er gaat gebeuren
4 Zorg voor duidelijkheid naar alle betrokkenen en vertel hen wat HACCP betekent en inhoudt.
5 Betrek de werknemers op de werkvloer bij de ontwikkeling van het HACCP-systeem.
6 Leg duidelijk de voordelen uit van HACCP.
7 Voer het systeem in gedeelten in. Hierdoor ontstaat een geleidelijke invoering en weet iedereen altijd waar hij/zij aan toe is.
8 Vertel de leveranciers dat u HACCP gaat invoeren en laat hen meedenken met oplossingen.
9 Laat het systeem controleren door een onafhankelijk persoon. Dit kan een collega- instelling/ bedrijf zijn of een externe deskundige.
10 Pak de invoering van HACCP aan als een project met blijvende gevolgen en blijvend onderhoud. Vertelt uw klanten na afronding van het project trots het bereikte resultaat en vier het bereikte resultaat intern.


De tien don'ts:
1 Begin met HACCP zonder dat het management hier iets van weet.
2 Leg de verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en de uitvoering van HACCP bij één persoon neer.
3 Begin met de ontwikkeling van HACCP zonder het personeel hierover te hebben voorgelicht.
4 Denk dat je alles alleen wel kunt. Voor de ontwikkeling van HACCP heb je toch aan je eigen kennis toch wel voldoende?
5 Voer HACCP van vandaag op morgen in. Zo moeilijk kan die invoering toch niet zijn?
6 Verlang van je medewerkers dat ze werken met HACCP maar voldoe hier zelf niet aan. Zij moeten er toch mee werken, dan is het toch voldoende en hoef ik hier toch niet aan te voldoen?
7 Zie de invoering en ontwikkeling van HACCP als een verplichting zonder meerwaarde maar die wel extra tijd kost.
8 Kies de leveranciers alleen op basis van hun prijs. Deze goedkope prijs weegt toch wel op tegen de prijs van een voedselvergiftiging?
9 HACCP geldt toch alleen voor de keuken/ de bereidingsruimte? Het is echt niet nodig om de pottenkijkers van andere afdelingen hierbij te betrekken.
10 Zie HACCP als een project. Na afronding is het klaar en hoeft er niets meer aan te gebeuren.