Haccp - Geschiedenis en betekenis | Geschiedenis | De Wet | Ontwikkelingen | Problemen | Do's & Don'ts |

De gechiedenis van HACCP begint tijdens de ontwikkeling van de ruimtevaart. In het begin van de jaren 70 ontwikkelt de Pillbury Company een methode om het voedsel, bestemd voor de ruimtevaarders van de NASA, gegarandeerd veilig te produceren. In plaats van een steekproefsgewijze controle ven het eindproduct ontwikkelt het bedrijf een methode voor preventieve maatregelen en procesbeheersing. Veilig voedsel in de ruimte werd voortaan gewaardborgd door een veilig productieproces. Ook hier bleek dat de landing op de maan maar een kleine stap voor de mens was, maar grote gevolgen had voor de samenleving.

Ruim dertig jaar later is het systeem waarmee de Pillsbury Company. haar bereidingsproces beheerste wereldwijd bekend onder de naam HACCP. De afkorting zelf staat voor Hazard Analysis Critical Control Points, hetgeen zoveel betekent als gevarenanalyse en kritische beheerspunten. Voorafgaand aan de productie worden de mogelijke gevaren tijdens het productieproces in kaart gebracht. Vervolgens worden tijdens de productie alle gevaren beheerst en gecontroleerd. De plaatsen waar dit gebeurt in het bereidingsproces zijn de kritische beheerspunten.

Het kwaliteitssyteem HACCP zorgt voor een verschuiving van de controle van het eindproduct naar de beheersing van het productieproductie zelf. De gedachte hierachter is dat als elke stap in het productieproces wordt beheerst en veilig en hygiŽnisch verloopt, het eindproduct automatisch goed moet zijn.